Необов’язкова повірка водолічильника та її  наслідки

 

Зараз варто зазначити, що керівництво обласного комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» (нашої з вами власності), не обмежується примушен – ням споживачів до проведення необов’язкової повірки їх лічильників води. Є непоодинокі факти більш значних порушень, а саме,  не повернення споживачам їх лічильників, які визнано непридатними до експлуатації, не підтвердивши це документально. Інакше кажучи, цілком можлива спроба привласнення чужого приватного майна.

Демонтувавши лічильник для необов’язкової повірки, споживача в усній формі сповіщають що його лічильник… непридатний для подальшої експлуатації. Одразу ж пропонують придбати новий (до півтисчи грн вартістю), який йому і встановлюють. При тому, що ні під час монтажу нового лічильника, ні пізніше, мабуть за безпам’ятністю, споживачу не повертають раніше демонтований  лічильник – його  приватну власність. А це вже, треба розуміти як кримінал. Природно,  не надають і обов’язкову у такому випадку, довідку про  непридатність демонтованого лічильника споживача, передбачену додатком 4  Порядку проведення засобів вимірювальної техніки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016  № 193. Безперечно, що без такої довідки лічильник не можна вважати непридатним. Тому питання придатності-непридатності лічильника, залишається відкритим.

Такі дії працівників комунального підприємства дуже нагадують звичайне шахрайство. За принципом – ціль виправдовує засоби, навіть такі.  Зараз законодавством не передбачено  встановлення патрубка на час повірки лічильника  – тільки тимчасовий лічильник виконавця.            А їх потреба на майже чверть мільйона споживачів ОКВП, дуже значна. Вихід знайдено «геніальний» – як завжди, за рахунок того ж споживача. А те, що при тому порушується законодавство, то таке,  не вперше. Можливо, на цей раз  «проканає», з урахуванням повної безконтрольності з боку обласної влади? Зато необхідний «парк» лічильників для тимчасового використання на час проведення планових повірок, буде забезпечено без вкладання коштів. Розрахунки керівництва ОКВП суто психологічні. Якщо споживач, без одержання обов’язкового, та ще й рекомендованим листом Повідомлення щодо повірки лічильника за місяць, допустив його демонтаж, повірив на слово в його непридатність, при тому ще й придбав  новий лічильник за чималеньку суму, то це  гарантована ознака його необізнаності. Тому старий лічильник йому можна не повертати. Природно, що і довідку про «бракування» лічильника, теж (навіть якщо вона є).

Отака або приблизно така  примітивна схема, на мій погляд,  використовується водоканалом для необізнаних, на жаль,  споживачів. А що думає з цього приводу читач?

 

Леонід Бобров

 

 

______ ͏  ______

 

 

 

Тільки для довідки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 08.02.2016  № 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2016 р. за № 278/28408

ПОРЯДОК
проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають                               в експлуатації, та оформлення її результатів

17) у разі якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає встановленим вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ та (або) гасить попередній відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня;

18) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

 

Додаток 4

до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (підпункт 17 пункту 3 розділу IV)

 

______________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, що виконує повірку, його підпорядкованість, номер і дата видачі свідоцтва                   про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації)

 

ДОВІДКА

про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

 

№ _________                                                                                                                                                «____» ____________ р.

 

Назва та умовне позначення _____________________________________________________  Зав. № _________

Виробник _____________________________________________________________

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам ________________________________________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акта/ нормативного документа)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Персонал, який виконував

роботи з повірки                           _______________          _______________________

(підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 

Місце відбитка

повірочного тавра

 

Примітка. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019}

________________

Кодекс адміністративних порушень

Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки

Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, а також проведення такої повірки неуповноваженими науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, крім повірки, що проводиться науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань або застосовують національні еталони, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян“;

 

Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність»

Стаття 25. Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду

(хто він такий у нас, можна дізнатися тут)

КІРОВОГРАДСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ, КІРОВОГРАДСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ, ДП

Контакти:   Адреса 25015, м. Кропивницький, вул. Тарковського, 1    Телефони (0522) 247282(0522) 243894      E-mail   secretar@metr.kr.ua   Сайт  http://www.metr.kr.ua/

 

  1. Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі – державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків мають право:

відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням встановлених у них порядку і режиму роботи;

за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;

одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;

складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;

видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;

вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.

  1. Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.
  2. Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
  3. Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів встановлюються Законом України“Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

(він, кажуть,  має право відбирати свідоцтво на право метрологічної діяльності)

Стаття 26. Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами

  1. Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним інспекторам у виконанні ними службових обов’язків та припиняти незаконні дії осіб, які перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на державних інспекторів.

________________

 

 

і

цікаве